NAGYBAJOMfigyelő:
2019. július 16.

Nagybajomi Településfejlesztési Kft a Munka Törvénykönyve 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet Nagybajomi Településfejlesztési Kft. temetőgondnok munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónapos próbaidő kikötéssel.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7561 Nagybajom 341 hrsz. (temető)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A város temetőjének rendben tartása, fűvágás, temetőház és annak környéke rendben tartása, rendbentartatása, sírok közti átjárhatóság biztosítása, temetési szolgáltatásról számla kiállítása, anyagkészlet nyilvántartás és elszámolás készítése, temetkezési kellékek árusítása, temetői nyilvántartó könyv vezetése, szervezi és ütemezi a helyi és vidéki temetéseket, szállításokat, kapuk rendszeres nyitása-zárása.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • életév betöltése

 • B kategóriás jogosítvány

 • érettségi megléte

 • kereskedelmi végzettség

 • 2 éves temetői feladatok ellátásában való jártasság

 • temetőgondnoki végzettség előnyt jelent

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz

 • nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék

 • érettségi bizonyítványának, valamint kereskedelmi végzettségének másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Magdolna nyújt a +36 20/ 367 0858

telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Nagybajomi Településfejlesztési Kft címére történő megküldésével (7561 Nagybajom, Fő u. 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: temetőgondnok.

 • Elektronikus úton, Németh Magdolna részére a magdolna@nagybajom.hu  e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15.