NAGYBAJOMfigyelő:
2015. május 31.

Az interneten is olvasható a CREDO 2015. májusi száma.

CREDO 2015. májusTartalom:

500 éves a csíksomlyói Kegyszobor Fotó – 500 éves a csíksomlyói Kegyszobor – A kegyszobor története Daczó Katalin beszélgetett Hegedűs Enikő művészettörténésszel a Csíksomlyói Szűz Mária szobor történetéről. (Az interjút a Rómkat.ro közölte.) Magyar Kurir – A kegyszoborhoz fűződő csodák, ima–meghallgatások – Horváth Józsefné Annuska: MÁRIA DICSÉRETE – Helytörténet: Marics József (Berzence): Nagybajomi plébánia káplánjai 5. VENCZEL FERENC (1946–1947) – Hírek innen–onnan: A magyar cigány futballválogatott találkozott Ferenc pápával Forrás: Vatikáni Rádió – Vetélkedővel népszerűsítik Márton Áron erdélyi püspök életpéldáját – Az én szerzetesem: Endrédy Vendel zirci apát Horváth Cecília – Ferenc pápa levele Nagy Szent Teréz születésének 500. évfordulójára Forrás és fotó: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír Lelkiség Baja Mihály: ÉDESANYÁM – Sebestyén Péter: Áldozócsütörtök, Krisztus mennybemenetele – Böjte Csaba: Hiszek Szentlélekben (részlet) – MÁJUSI LITÁNIA – Mentes Mihály: SALVE REGINA ! – Életünk: Anyakönyvi adatok a plébánián – István atya: Anyagi felelősségünk bajomi Egyházunkért – Szerzetesek éve: Csodák a hétköznapokban (Papi tanúságtételek) P. Karl Wallner O.Cist, (Ausztria): Mindig és mindenhol Isten eszközének lenni – Gyermekeknek: Grimm testvérek: A törpék – Csiga rejtvény – Pünkösdi totó – Csíksomlyói képek Fotók

CREDO
169.
Kiadja:
a Nagybajomi Plébánia, 7561 Nagybajom, Templom u. 3. tel.: (82) 357-134, (30)433-2162
E-mail címünk: bajom.plebania@freemail.hu, Honlapunk: www.plebania-nagybajom.hu
Alapító kiadó és 8 éven át szerkesztő:Horváth Lóránt plébános Jelenlegi felelős kiadó:
Rajkai István plébános, Nyomdai előkészítő: Farkas Balázs Munkatársak: Lukáts Istvánné és Lempach Gabriella. Fotók:Internet
Bankszámla számunk: OTP 11743143-20001041
Nyomdai munkálatok: ZPress, 7516 Berzence, Szabadság tér 16.
Újságunk havonta jelenik meg. Következő számunk június elején jelenik meg.

A Credo-t önkéntes adományokból tartjuk fenn!

CREDO – 2015. május
CREDO – 2015. április
CREDO – 2015. március
CREDO – 2015. február

ARCHIVUM>>>