Nagybajomi hírek oldala

Évfordulóra

NAGYBAJOMfigyelő:
2009. május 2. Legutóbb frissítve. 2014.02.07.

Sárközy István 1759. április 22-én született Kisasszondon. Kiemelkedő szerepet játszott Nagybajom és a megye életében, gazdasági és kultúrtörténeti fejlődésében. A somogyi költőutód, Takács Gyula Bajomi Helikonnak nevezte a hajdani Sárközy-kúria társasági életét. Nagybajom neve számomra – volt csurgói gimnazistaként – Pókos tanár úr nyomán – az irodalomtörténetben Pálóczi–Sárközy–Csokonai nevével egybeforrva lett ismertté, képviselte a Debrecenből induló Sárospataktól Pápán, Nagybajomon át Csurgóig tartó református szellemiséget.

Kérem, olvassák a Sárközy leszármazottak hozzátartozójának, a Sárközy-kúria tulajdonosának, a Sárközy István Helytörténeti Múzeum gondozójának Deák Varga Józsefnek születésnapi megemlékezését. (pZ)

Sárközy István (1759-1845)

Sárközy István

Sárközy István

Az idei évben ünnepeljük nádasdi Sárközy István „egy nem tipikus középnemes”* születésének 250. évfordulóját. Közismert korának irodalmáraival való kapcsolata, (Kazinczy, Berzsenyi, Pálóczi Horváth stb.) de legelső sorban Csokonai Vitéz Mihályhoz fűződő barátsága, akit közel egy esztendeig látott vendégül nagybajomi házában. Szívesen olvasta a kor – ma már klasszikusnak nevezhető – külföldi íróinak (pl.: Herder, Rousseau, Voltaire) műveit, de mindenek előtt a magyar irodalom, a magyar műveltség felemelése volt a szívügye, elsősorban szűkebb hazájában, Somogyban. E téren közismert a csurgói gimnázium alapításában, felépülésében végzett munkássága.
Mindamellett ő maga is érzett bizonyos késztetést, hogy gondolatait, érzelmeit írásba foglalja. Mégpedig versekben. Ismeretes 1784-ben kezdett verses naplója, melyben életének jelentősebb eseményeit, érzelmeit, baráti kapcsolatait rögzítette.De tudatában volt annak is, hogy ő nem olyan nagy írói, költői tehetség, hogy művét a nyilvánosság elé tárja, így csak – mint ő maga megjegyzi – „íróasztal fiókjának” – írt. Mint minden embernek, őneki is megvoltak a maga titkai, melyeket nem kívánt senkivel megosztani, még halála után sem. De késztetve érezte magát ezen gondolatok, történések rögzítésére is, mégpedig titkos írással. Az így szerkesztett kis napló-füzetecskékből egy darab megmaradt. Többen kísérleteztek már a megfejtésével, de eddig senkinek sem sikerült. (2013- ban megfejtették – szerk.)

Csokonai 1805-ben bekövetkezett halála mélyen megrendítette. Korábbi irodalomtörténeti források megjegyzik, hogy Pálóczi Horváth Ádám is, Sárközy is írt egy verses nekrológot, az előbbié fennmaradt, Sárközyé elveszett. Nos, nem veszett el, mert az említett verses naplóban megtalálható. E rövid kis születésnapi megemlékezés befejezéséül – engedelmükkel – idézem:

Sírjatok, Poéták, Sírjatok!
Ki száradt Hippocren forrása:
Amaz Óceánról írjatok
Ujj Éneket, mert áradása
Ma történt először – nem csoda –
Mert nagy Lélek tére meg oda
A Lelkek köz Tengerébe
CSOKONAI Vitéz Lelkébe –
Músák törjétek el – Lantotok
Mert volt, de nincs több Apollótok, –
Nem poéta így hozzá közi
Nints még is sirattya Sárközy.

*NAGYBOCSKAI Zsófia: A Sárközyek Nagybajomban. Záródolgozat. Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, tanító szak, 1997. 51 p. + mell. 15. p. (Kézirat)

Deák Varga József

Sárközy Istvánnal foglalkozó linkek:

Deák Varga József: A Sárközy családNagybajom honlapja

Sárközy István életrajza Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium

Laczkó András: Sárközy, Kováts, Kaposvár

Donát János: Sárközy István – Sárközy-portréjának részlete Festmény

A SÁRKÖZY ISTVÁNNAL ÉS KÖNYVTÁRÁVAL FOGLALKOZÓ FONTOSABB MŰVEK JEGYZÉKE –  Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Molnár László Sándor:

Könyvtár a könyvtárban. (Sárközy István bibliotékája.) Magyar Könyvszemle   117. évf. 2001. 3.szám

Deák Varga József: A nagybajomi Sárközy kúria és múzeum Nagybajom honlapja

Sárközy István Helytörténeti MúzeumMuseum

Sárközy István Helytörténeti MúzeumVendégváró

Sárközy István Helytörténeti MúzeumKirándulástervező

Sárközy István Helytörténeti MúzeumNagybajom honlapja

Térkép – Sárközy István Helytörténeti Múzeum- Vendégváró

Ami egy bolhánál többet ér rajcsányi.gellért (ergé)

Csurgói megemlékezés az évfordulóraDr. Horváth József

Csurgói fotók az évfordulón

Sárközy István könyvtáraVioláné Bakonyi Ibolya

Sárközi István Nagybajom díszpolgára (2009.augusztus 20.) – Gelencsér Attila honlapja SonlineSomogy T

DEÁK VARGA JÓZSEF: A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY KÚRIA ÉS MÚZEUM: A SÁRKÖZY CSALÁD I. Megjelent: CREDO 2006. november, az újság 3. oldaltól a 4. oldalig

DEÁK VARGA JÓZSEF: A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY KÚRIA ÉS MÚZEUM Megjelent: CREDO 2006. december, az újság 3. oldalán.

DEÁK VARGA JÓZSEF: A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY KÚRIA ÉS MÚZEUM 3. Megjelent: CREDO 2007.január, az újság 2. és 3. oldalán

DEÁK VARGA JÓZSEF: A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY KÚRIA ÉS MÚZEUM 4. Megjelent: CREDO 2007. február, az újság 3.4. és a 5. oldalán

DEÁK VARGA JÓZSEF: A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY KÚRIA ÉS MÚZEUM 5. Megjelent: CREDO 2007. március, az újság 3.4. és a 5. oldalán

DEÁK VARGA JÓZSEF: SÉTA A MÚZEUMBAN. Megjelent: CREDO 2007. április, az újság 3.,4.,5. és a 6. oldalán

DEÁK VARGA JÓZSEF: A NAGYBAJOMI SÁRKÖZY KÚRIA ÉS MÚZEUM 7. Megjelent: CREDO 2007. május, az újság 3. oldaltól a 6. oldalig

LUKÁTS ISTVÁNNÉ: INTERJÚ DEÁK VARGA JÓZSEFFEL Megjelent: CREDO 2007. június-július, az újság 3. és 4. oldalán

A Sárközy István Helytörténeti Múzeum nyitva tartása:

Nagybajom, Fő u. 4 sz. Telefon: 06 82 357 171
Kedd – péntek: 12 – 18 óra

Szombat: 10 -18 óra

Hétfő, vasárnap: szünnap

Belépő:
Felnőtt: 350,- Ft  Diák, nyugdíjas: 150,- Ft

A látogatás telefonon való egyeztetés után a fenti időponttól eltérő időpontban is lehetséges.

Forrás: Bajom TV képújság. 2009-05-03.

Szerkesztette: Kiss Zoltán (pZ)

Előző

Ex NAGYBAJOMIAK

Következő

Zöld hulladék

  1. Csontos Szabolcs

    Április 22.-én, Sárközy István születésének 250.évfordulóján, szülőfalujában, Kisasszondon emlékfát ültetettek a kisasszondi református presbiterek a parókia udvarán.
    Üdvözlettel : Csontos Szabolcs presbiter, Kisasszond

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

32  +    =  41

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén