NAGYBAJOMfigyelő:
2017. március 3.

nemzeti-park-2A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén több jelentős, a természetvédelmet, valamint az ökoturizmust érintő beruházás valósul meg az elkövetkező időszakban.

A mai napon Marcaliban zajlott sajtótájékoztató, V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár; Móring József Attila, Somogy megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő és Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója részvételével. A sajtótájékoztató témája A szárazodó belső-somogyi vízi világ biológiai sokszínűségének megőrzése a vízháztartás javításával volt.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztálya ebből az alkalomból a következő sajtóközleményt jutata el szerkesztőségünkhöz:

„A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság három, a belső-somogyi homokvidéken fekvő, természetvédelmi oltalom alatt álló területen valósít meg élőhelymegőrzési, természetvédelmi beruházást.

A múlt századi vízszabályozások miatt a belső-somogyi területeken a talajvízszint csökkent, melynek következtében a levágott mederszakaszok, lápos területek kiszáradtak és a patakokat kísérő erdőállományok környezeti feltételei is jelentősen romlottak. A területeken invazív fajok jelennek meg, az itt élő védett fajok (pl. vidra, mocsári teknős, rétisas, nagy kócsag, stb.) szaporodó-, élő- és táplálkozóhelye veszélybe került.

A projekt eredményeképpen a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben és környezetében lehetővé válik az érintett területek ökológiai állapotának fenntartása és megőrzése. Bővülni fog a jellegzetes vizes és üde élőhelyek kiterjedése, növekedhet a vizes élőhelyekhez kötődő fajok (pl.: békák, gőték, mocsári teknős) egyedszáma, illetve biztosítva lesznek azok megtelepedésének feltételei.

A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben található Natura 2000 védettségű Gyótai-tórendszeren, valamint a Csombárdi-rét Természetvédelmi Területen meglévő tónál rekonstruáljuk a meglévő műtárgyakat azok eredeti állapotának hosszú távú fenntartása és biztonságos üzemeltetése érdekében. A Csombárdi-rét esetében kétéltűek és halak számára új szaporodó helyeket alakítunk ki. A helyi védettségű Újvárfalvi-réten a talajvízszint emelése és a veszélyeztetett zergeboglár populáció megtartása érdekében új műtárgyakat építünk.

A halállomány összetételének javításához őshonos halfajokat telepítünk (pl. széles kárász, compó); az élőhelykezeléshez szükséges traktort, csónakokat, terepi gépjárművet, halászati és halszállító eszközöket szerzünk be. A projekt keretében elkészül a HUDD20044, illetve a HUDD10008 jelű Natura 2000 területek fenntartási terve.”