Fejléc

M E G H Í V Ó

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városháza nagytermében

2015. január 19-én (hétfő) 17.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom.

NAPIREND:

1./ Beszámoló az előző testületi ülés óta hozott döntésekről, határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester
Szóbeli előterjesztés

2./ Előterjesztés a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester
Írásos előterjesztés

3./ Előterjesztés csatornázás Társberuházói Szerződéséről.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztés

4./ Előterjesztés a Kolping Iskolával kötendő Sportcsarnok bérleti szerződéséről.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztés

5./ 2015. évi ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztés

6./ 2015. évi munkaterv elfogadása.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztés

7./ Nagybajomért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztés

8./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésének ügye.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztés

9./ A Kossuth u. 14. szám alatti önkormányzati ingatlan karbantartási ügye.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztés

10./ Előterjesztés a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukción történő részvételről és az önerő finanszírozás formáiról.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztés

11./ Tájékoztató a hulladékgazdálkodási törvény új rendelkezéseiről és javaslat a lakossági szelektív hulladékgyűjtés megvalósítására.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester
Írásbeli előterjesztés

12./ Egyebek

A nyílt ülés után zárt ülés tartására kerül sor.

Megjelenésükre feltétlenül számítok!

Nagybajom, 2014. december 2.

Tisztelettel:
Czeferner Józsefné sk.
polgármester