NAGYBAJOMfigyelő:
2015. szeptember 28.

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án (szerda) 18 órai kezdettel ülést tart.
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a 2/2015. (II.26.) számú „a helyben biztosított szociális ellátásokról” című rendelet módosításáról.
2. Előterjesztés a 18/2013. (XII.17. ) számú „a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról” szóló rendelet módosításáról.
3. Előterjesztés a 14/2013. X.14.) számú „a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 9/2002. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
4. Előterjesztés a Településfejlesztési Kft.-vel kötendő kegyeleti közszolgáltatási szerződés kiegészítéséről.
5. Egyebek

Tisztelettel:
Czeferner Józsefné
polgármester