Kedves nagybajomi lakosok!
*
2019. október 13-án ismét önkormányzati választások lesznek. Döntünk a városunk vezetéséről a következő évekre.
*
Hiszem, hogy ez a pár év meghatározó lesz a településünk életében. Nagyon sok a tennivaló. Elsősorban nekünk, akik itt képzeljük leélni életük hátralévő részét, de az innen útnak induló, felfedező kíváncsiaknak, a tudásszomjjal kiröppenő gyermekeinknek is. Mert kell egy hely, ahova mindig jó hazajönni.
*
Ezen ok, valamint a három évvel ezelőtt tett ígéretem alapján jelentkeztem polgármesterjelöltnek. Sok bátorítást kaptam a jelölésem után, melyet ezúton is nagyon köszönök.
*
Szeretnék azoknak is pár mondatban bemutatkozni, akik nem ismernek.

Születésem óta nagybajomi lakosként élek. Általános iskolámat Nagybajomban, középiskolámat a kaposvári közgazdasági szakközépiskolában fejeztem be.

1998-ban a pécsi műszaki főiskolán egy nap különbséggel szereztem környezetmérnöki majd mérnöktanári diplomát. Később a zalaegerszegi számviteli főiskolát végeztem el, mely után mérlegképes könyvelői végzettséget szereztem vállalkozási, valamint államháztartási szakon.

2007-ben – köszönöm az akkori igazgatónak a bizalmat – gazdasági vezető lettem a nagybajomi általános iskolában, majd 2013-ban a közoktatás állami fenntartásba történő átszervezése után áthelyeztek Kaposvárra. 2015-ben a Nemzetgazdasági Miniszter felkérésének eleget téve egy több mint 750 főt foglalkoztató költségvetési szerv létrehozásában, majd működtetésében vehettem részt gazdasági vezetőként.

Jelenleg a Siófoki Tankerületi Központ kijelölt gazdasági vezetője vagyok, mely során érzem, hogy az oktatásban elért sikerekkel és eredményekkel nagymértékben segítjük a települések (46 db) életét.

Hiszem, hogy egy önkormányzat sem vonulhat ki az oktatásból, mert a település fiataljainak oktatásán, fejlesztésén keresztül nagymértékben meghatározzuk jövőnket.

Jelenlegi munkám során 48 EU-s és 12 hazai projektet felügyelek.  

A településen, napi szinten járva rengeteg megoldandó probléma tárul a szemem elé. A teljesség igénye nélkül párat felsorolnék: egészségügy, orvos ellátottság problémája; közutak, járdák állapota, esetleges hiánya; elhagyott és elhanyagolt ingatlanok; munkahelyek hiánya; közvilágítás problémája. Megoldandó feladat még a 2014-2019. ciklusban elindított projektek befejezése: ipari park, bölcsőde építése, közösségfejlesztő és esélyegyenlőségi programok folytatása.

Hiszem, hogy Nagybajom a helyi lakossokkal együttműködve tud legjobban működni. Egymás problémáit megismerve és a megoldásokat közösen megkeresve tudunk hatékonyan fejlődni. Nyílt, hatékony kommunikációval megvalósuló vezetést szeretnék elérni, ahol nem pár ember dönti el a településünk sorsát, hanem mindenkinek lehetősége van véleményt nyilvánítani és azok megoldásának lehetőségeit megismerni. Akik ismernek tudják, hogy nem kerülöm ki a problémákat, hanem megoldásra törekszem. Hatékonyan és energikusan, legjobb tudásom szerint végzem el a rám bízott, elvállalt feladataimat. Úgy érzem és hiszem is, hogy az elmúlt évben megszerzett szaktudásomat hatékonyan tudnám kamatoztatni a településünkért. Szeretem a városunk, a miénknek érzem, és szeretném, ha minél többen éreznénk így! Ezért is, kérem, minél többen vegyünk részt a 2019. október 13-i választáson, biztosítva, hogy a többség véleménye határozza meg a választások eredményét.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet, tisztelettel:  

Garzó Vanda