Nagybajomi hírek oldala

Kuckó Katalin polgármester jelölt programja

Kedves Nagybajomiak!
*
Tisztelt Választópolgárok!
*
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam ciklus programomat, melyet független polgármesterjelöltként szeretnék mindenkivel megismertetni.
*
Nagybajom az itt élők élettere, lakóhelye. Egyszerre kell figyelni a gazdaság fejlődésére és a társadalom sokszínűségére, élhető otthont kell lehetőség szerint biztosítani a település lakóinak. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a feladatok integrált kezelése, hogy a gazdaság, a társadalom, a kultúra, valamint a környezet érdekei egymást erősítve érvényesülhessenek

A polgármesteri program összeállítása során a jelen helyzetelemzése elengedhetetlen, hiszen a már kialakult körülmények, állapotok határozzák meg a legfontosabb megoldásra váró feladatok körét, a fejlesztési irányvonalat.

Első és legfontosabb feladat számomra az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellet egy olyan települési kép kialakítása, amelyben minden nagybajomi állampolgár megtalálja majd számára a legkedvezőbb feltételeket.

Sokat számít az a benyomás, amit az itt élők, és az idelátogatók szerezhetnek – a tisztaság (vagy hiánya), a virágok, a megfelelő élettér biztosításának jelei és még számos elem, aminek alapján minősítik a települést.

A településről kialakítandó vonzó képhez a látványosságok, rendezvények, kulturális események is hozzájárulnak.

Tudatosan kell alakítani a térségi szerepvállalást is, mert egyetlen település sem sikeres önmagában: muszáj kitekintenie saját határain túlra, szervezni kell környezetét.

A programom kiterjed a folyamatban lévő, és várható tevékenységekre egyaránt.


Folyamatban lévő, folytatandó tevékenységek, programok:

 • önkormányzati épületek, ipar területek infrastrukturális feltételeinek javítása

 • közösségfejlesztő programsorozatok működtetése

 • esélyegyenlőségi programok támogatása

 • helyi foglalkoztatás növelése, dolgozni tudó, és akaró munkavállalók munkába állásának elősegítése

 • kül – és belterületi utak, járdák karbantartása, hiányzó járdák építése

 • folyamatban lévő pályázatok megvalósítása

 • a pályázatok kivitelezésének folyamatos (esetleges visszamenőleges) ellenőrzése

A ciklus során megvalósítandó elképzelések:

Nagybajom város gazdasági programjának sikeres és eredményes megvalósításához szükséges feltételek:

 • az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal szabályszerű, hatékony működése.

 • pénzügyi erőforrás biztosítása, a célszerinti pályázati források elérése és felhasználása, meglévő kapcsolatok erősítése, új kapcsolatok keresése.

 • közösségi összefogás, aktivitás – a város lakói, civil szervezetei és az egyházak között.

Foglalkoztatás, munkahely teremtés:

Nagybajom népességmegtartó erejének szinten tartása nagyon nehéz feladat, de létkérdés.
Az itt letelepedett lakosságot itt kell tartani a településen.
Legégetőbb probléma a munkanélküliség, ezért minden lehetséges eszközzel törekedni fogok a munkahelyteremtésre és a meglévő munkahelyek megtartására.
A munkavégzés szempontjából meghatározó lehet a felnőttképzés, továbbképzés, átképzés elősegítése. E feltételrendszer erősítése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem az esetleges pályázati lehetőségek segítségével.
A településen magas a 8 általános iskolát be nem fejezett lakosok száma, melynek következtében a foglalkoztatásuk is nehézkes, hiszen a legtöbb munkahelyen az általános iskolai végzettség alapfeltétel.
Számukra olyan képzések szervezése a cél, melyek során a jelentkezők a munkába álláshoz szükséges alap kompetenciákat megszerezhessék, így növelve az elhelyezkedésük esélyeit.

Fejlesztések

A települési önkormányzat feladata a település üzemeltetése mellett az infrastruktúra fejlesztése.
A feladatok felvállalását és rangsorolását a település meglévő adottsága, a lakosság igénye és az anyagi lehetőségek döntő mértékben befolyásolják.
A kedvező pályázati lehetőségeket rendszeresen ki kell használni, és a kapott támogatásokat maximálisan a város javára kell fordítani.

Az alábbi beruházásokra szükséges a forrást megkeresni és az anyagi fedezetet előteremteni az elkövetkező öt évben:

 • a település azon részén, ahol a közvilágítás nem megfelelően megoldott a villamos hálózat bővítése, kiépítése szükséges.

 • meglévő közvilágítás korszerűsítése energiatakarékos megoldással.

 • a temető világításának továbbfejlesztése, valamint egy városhoz méltó temető látkép kialakítása

 • ivóvíz minőség javítása

 • játszóterek felújítása, valamint a meglévő játszóterek eszközparkjának bővítése biztonságos játékokkal.

 • utak, járdák felújítása, létrehozása

 • utca jelző és információs táblák cseréje újakra, illetve a hiányzók pótlása

 • KRESZ táblák kihelyezése a hiányzó helyekre, a biztonságosabb közlekedés érdekében

 • olyan közösségi tér létrehozása, melynek segítségével a civil szervezetek, valamint a különböző korosztályhoz tartozó lakosok is megtalálják a számukra kedvező lehetőségeket.

 • képzések szervezése

 • nemcsak a városközpont, hanem a szélső utcák fókuszba helyezése

Környezetvédelem:

 • a gyomnövények és az allergiát okozó növények (parlagfű) elleni szervezett fellépés – pályázati lehetőségek bevonásával.

 • a település összképére, tisztántartására további köztéri hulladékgyűjtők kihelyezése, virágosítás a település minden pontján.

 • szelektív hulladékgyűjtés szorgalmazása

Idősek, rászorultak ellátása, gondozása:

Az idősekre, rászorultakra továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk.
A szociális normatívák keretein belül a törvények és az önkormányzat rendeletében meghatározott anyagi támogatásokkal segítjük megélhetésüket.
A hagyománnyá vált idősek napját minden évben szeretném megtartani, ezzel megköszönve az idősebb korosztály áldozatos munkáját.
Terveim között szerepel továbbá egy olyan bentlakásos intézmény létrehozása (megfelelő pályázati támogatás segítségével), ahol a helyi lakosok otthonra találhatnak idősebb napjaikra.

Közművelődés:

A civil szervezetekkel együttműködve, a pályázati források kihasználásával arra kell törekedni, hogy a város múltját, értékeit, hagyományait megőrző tevékenységek is továbbfejlődjenek.
A cél, hogy a város szellemi élete, kultúrája gazdagodjon.
Terveim között szerepel vissza hozni a régi Langalló Fesztiválok hangulatát, ahol a kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
A civil szervezetek bevonásával olyan rendezvényeket szeretnék szervezni, amelyben minden helyi szervezet bemutatkozhat sajátosságaikkal.
Így elősegítve a település lakossága megismerheti az adott egyesületet, hiszen az itt élők nagy része nem tudja, hogy milyen egyesületek működnek, tevékenykednek Nagybajomban.

Egészségügy:

Tekintettel arra, hogy jelenleg a településen a gyermekorvosi körzetben több orvos tevékenykedik, szeretnék olyan orvost keresni, aki elvállalná városunk és a hozzánk tartozó települések gyermekeinek „kezelését”.
Pályázati lehetőségek keresése, melynek segítségével bővíteni lehet az egészségügyi ellátások körét, hogy ezzel is segítsük a mozgásukban korlátozott, beteg emberek életét.

Köszönöm a megtisztelő figyelmét, bízom abban, hogy a terveimet olvasva megtisztel bizalmával és 2019. október 13. napján megtartott önkormányzati választáson szavazatával támogat, hogy az itt leírtak megvalósulhassanak és ne csak tervek legyenek.

Köszönettel és tisztelettel:

Kuckó Katalin
független polgármester jelölt

Előző

Ipari park

Következő

Polgármester jelölt: Garzó Vanda

 1. Szeibert István

  A fürdő további sorsával kapcsolatban, említést sem tettél, azonkívül a romos és életveszélyes házak/ lásd Fu 144,/a szomszédomban a temetővel szemben,és még további húsz egynehány ház itt Nagybajom belterületén, rontja a város képet és még sorolhatnák egy-két dolgot amit kihagytál az elképzeléseidből !

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

42  +    =  52

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén