NAGYBAJOMfigyelő:
2013. december 13.

2013. október 17-én Nagybajom Város Önkormányzata fórumot szervezett „Nagybajom város szennyvízcsatornázása és tisztítása” címmel. A kivitelező Szabadics Zrt. jelenlevő képviselője tájékoztatta az érdeklődőket a beruházás állásáról. Akkor fogalmazódtak meg bennem a következő kérdések, melyeket a projektmenedzsment közvetítésével eljuttattam a kivitelezőhöz. (Azóta megtörtént – 2013. november 29-én – a kivitelezés ünnepélyes alapcsőletétele.)

Ezeket a kérdéseket és a rájuk adott válaszokat teszem közzé az érdeklődő olvasók számára.
Íme a kérdések és a kivitelező Szabadics Zrt válasza (kérdések dőlt betűkkel, a válaszok álló betűkkel van szedve):

 A lakossági fórumon elhangzott, hogy azokon az ingatlanokon ahol a csatlakozás gravitációsan nem oldható meg – szivattyút és nyomóvezetéket kell  beépíteni. Azt tisztázták, hogy a szivattyú által felhasznált elektromos energiát az ingatlan tulajdonosának kell fizetni, de azt egyértelműen nem tisztázták, hogy a szivattyú, nyomóvezeték árát, az áram szivattyúhoz vezetését a csatlakozás ekénti kivitelezését ki fizeti, és ki végzi?

        – A szivattyú, és az ahhoz tartozó akna minden járulékos anyaggal és költséggel a kivitelezőt terheli, tehát minket – Szabadics Zrt. –. Kivitelezés is a miénk. Az átemelő aknát a lakóval egyeztetve az ingatlan területén belül a lakó kérésére helyezzük el. Az ingatlanból kijövő szennyvízelvezetés és a jelenleg is működő emésztő gödör közé. Az aknától az utca rácsatlakozásig a nyomóvezeték szintén a mi kivitelezésünkben készül el.

Megnyugtatóan azt sem tisztázták, hogy a működtetett fürdő – várhatón napi több száz m3 – vizének tisztítását az épülő tisztító el tudja-e látni?

        – El tudja látni.

A kivitelező mikor kezdi a hálózat építését, és mikor küldik ki az értesítéseket?

        – Kivitelezést december közepén-végén terveztük kezdeni. Az E-on gázüzletág területgazdája azonban még mindig nem adta ki számunkra az egyetértési nyilatkozatot. Ami egyben engedélyként is szolgál és feljogosít minket a munkavégzésre. Sajnos jelen állapotban jóslatokba nem bocsátkoznék a konkrét időpont tekintetében. De remélhetőleg a jövő hét folyamán megoldódik a probléma.

A Szabadics Zrt. az érintetteket szórólapon is tájékoztatni fogja, amely szórólapon rajta lesz a munkálatok kivitelezésével kapcsolatos felelős vezető (helyszíni megbízott egyeztető) neve és telefonszáma is.

Illetve a munkálatok ütemezése a projekthonlapon is megtalálható lesz.

A beruházás előzményei>>>