NAGYBAJOMfigyelő:
2024. június 13.

Panasz

Emlékezem, tehát vagyok

„… és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;…”
Miatyánk

„Fájó szívem majd meghasad,
Nem találom sírhantodat…”
Grúz népdal (Szulikó)

2022-ben mindenszentekkor a telepi temetőben jutott tudomásunkra, hogy meghalt Dénes Vince unokaöccse. A közös sírban nyugvó nagyszüleimre, nagynénémre és az ő férjére, Vince bácsira lett temetve.
(Talán váratlanul történt halála?  Nem fekszenek felmenői (apja, anyja) a temetőben? Talán nincsen felesége, gyermekei, unokái?)
Megdöbbentett, de túltettük rajta magunkat.
Nem kellett volna.

Öcsémék Dunaújvárosban laknak. Ők is látogatják a temetőt.  2023. október 27-én este szól a telefon. Öcsém keresett, hogy nem találták nagyszüleink és Gizi nénénk sírját. Nem tudtak nagyszüleink sírján mécsest gyújtani. Helyén egy új síremlék áll, melyen egy idegen név szerepel. Mondanom sem kell, éjjel nem tudtam aludni. Rendkívül bántottak a történtek.

Feleségemmel, egyik fiammal mindenszentek napján mi is a temetőbe látogattunk, mint minden évben.
Az öcsém által elmondotthoz képest valamelyest változott a helyzet.
Az új síremléken van a régi síremlékből kivágott gránittábla, mely rögzítése miatt bármikor széttörhet.

Az új síremlék felállítása a síremléket építtető család azon szándékát mutatja, hogy a régi márványtábla eltávolítását követően, szeretett nagynéném halála után közel 50 évvel, szülei és saját sírja a temetőből eltűnjön. A sír egy számunkra idegen család sírhelye legyen.

Nem tudok belenyugodni abba, hogy nagyszüleim sírja a számunkra idegen család családi sírhelye lesz.  Ahogy leszármazottaim, öcsém leszármazottai sem felejthetik el dédszüleiket.

Felháborodásomban panaszomat már talán másnap egyéb kéréssel e-mailben elküldtem a település polgármesterének, melyet ajánlott levélben megismételtem. A levélnek ott kell leni az önkormányzat irattárában, mert ellenőriztem. Megkapták.

Miért éppen a polgármesternek panaszkodtam?

A helyi rendeleteket az önkormányzat alkotja. Melynek irányítója a polgármester. Olvastam az önkormányzat az üggyel kapcsolatos rendeletét. Ők a rendelet szerint nem hibáztak. Ahhoz, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő, a helyi rendeleten kellene változtatni.

A polgármester kötött szerződést a temető üzemeltetőjével. Végső soron az önkormányzat felelős az üzemeltető által elkövetett törvényességi és egyéb (pl. szokásjogi) hibákért.
Én úgy látom, hogy mivel a temetőnek két tulajdonosa is van, az új tulajdonos által vásárolt temetőrészen (önkormányzati) nincs temetkezés. Anyagi okokból a régi temetőrész lehető legteljesebb kegyeletet is sértő kihasználását az önkormányzat az üzemetetőknek, temettetőknek elnézi. Ez a saját képzelgésem.

A hatósági feladatokat a település jegyzője látja el. A jegyző „főnöke” a polgármester. (A megállapításba bele lehet kötni, de ez a tényen nem változtat.)

Az ügyben lényeges szerepe van a temető üzemeltetőjének. Több szempontból is. A szerződést az üzemeltetővel a polgármester kötötte. Tevékenységéért a polgármester is felelős. A szerződésben az is bent van (nem szó szerint idézem), hogy szakmailag segít a helyi rendelet módosításában is.

Panaszomra a polgármester máig nem reagált. (Igaz nem is kértem.)  Hogy intézkedett-e, nem tudom.

Polgári pert indíthatnék. De hát több mint nyolcvan évesen?

Kiss Zoltán

Kapcsolódó írások:

Feltámadunk (első rész)

Gyíkény – gyákány