NAGYBAJOMfigyelő:
2014. június 27.

Az interneten is olvasható a CREDO 2014. júniusi száma.

Tartalom:

Bérmálás Fotók – Nagybajom katolikus papjai: 26. A plébániaházat építő lelkipásztor Gelencsér László (1972 – 1991) Marics József (Berzence)Eucharisztikus csodák 1. Marthe Robin (1902-1981) – Hírek Egy rákbeteg kisfiú új törvényt ajándékozott Franciaországnak – Csodás gyógyulás VI.Pál közbenjárására – Vatikán az emberkereskedelem ellen – A Szentföld magyar vonatkozásairól – Lelkiség Urunk mennybemenetele Horváth István – Júniusi ünnepeink Pünkösd – Pünkösdi himnusz – Szentháromság vasárnapja – Úrnapja (Pálmajori templom búcsúnapja) – Jézus szíve (Nagybajomi templom búcsúnapja) – Jézus szíve Vers – Jöjj élő Isten Közreadta Kostyál Lajosné – Jézus első apostola Horváth Józsefné Annuska – Istenáldott búza Móra Ferenc – Anyakönyvi adatok a plébánián – Rejtvény – Egyházközségi bál Fotók – Gyógyító imanap: Nagybajom Katolikus Templom: 2014 június 11. 17:00 Plakát

Jelenlegi felelős kiadó: Rajkai István plébános. Nyomdai előkészítő: Farkas Balázs. Munkatársak: Lukáts Istvánné, Lempach Gabriélla. Fotók: Halgató Zoltán, Lempach Gabriella, Internet.
A Credo-t önkéntes adományokból tartják fenn!

CREDO – 2014. június

ARCHÍVUM