Sonline:
Balassa Tamás   2008. február. 05., 19:40 

Folyamatosan gyengülnek az önkormányzatok
http://sonline.hu/index.php?apps=cikk&cikk=119444

Nem vagyok szakember, nem voltam és nem vagyok képviselőtestületi tag sem. Meggyőződésem, hogy a közigazgatásnak szakmainak kell lenni. Feltételezem, hogy a Közigazgatási Hivatal párt- és kormány-független.

Úgy gondolom, hogy a köztisztviselők olyan szakemberek, akiknek kinevezése szakmai kérdés. Annak eldöntése, hogy feladatukat hogyan tudják ellátni szintén szakember feladata.  

A jegyző feladatai közé kell, hogy tartozzon szerintem többek között az is, hogy törvényességi szempontból véleményezze a választott tisztségviselők javaslatait, feltárja azokat a törvényes lehetőségeket melyek alapján a képviselőtestület dönthet, felelős a döntések törvényességéért – törvénytelen döntések esetén a K. Hivatal felé, vagy a K. Hivatalon keresztül törvényességi óvással kell, hogy éljen -, felelős a döntések végrehajtásáért, felelős apparátusa munkájáért. 

Úgy tudom, hogy a szakmai munka felett elsősorban a Közigazgatási Hivatal látja el felügyeletet. Ekkor viszont a Közigazgatási Hivatal tudja eldönteni azt, hogy képes-e a feladatát ellátni a jegyző, vagy nem.  

Természetesen a jegyzőtől elvárhatja a polgármester azt, hogy vele jó emberi kapcsolatban legyen.
Az is természetes, hogy a Közigazgatási Hivatalnak figyelembe kellene vennie a település választott testületének jegyzőről kialakított véleményét.
Szeretném, ha így lenne!
Kiss Zoltán (pZ)