NAGYBAJOMfigyelő:
2013. október 17.

Nagybajom Város Önkormányzata fórumot szervez Nagybajom város szennyvízcsatornázása és tisztítása címmel 

A fórum helye és ideje:

Nagybajom, Pálóczi Horváth Ádám Művelődési Ház nagyterme

2013. október 25. 18 óra 

A „Nagybajomban indul a szennyvízberuházás” című cikk megjelenése után kaptam a beruházás projektmenedzserének megbízottjától egy „Sajtóközleményt” melyet itt teszek közzé, de az eredeti példányt csatolva is olvashatják.

INDUL A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS Nagybajomban

Nagybajom, 2013. október 16.

Eredményesen zárult az európai uniós támogatással megvalósuló Nagybajom város szennyvízcsatornázása és tisztítása projekt kivitelezői közbeszerzése. A nyílt tendert a területen nagy tapasztalatokkal rendelkező Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. nyerte.

A cég a település szennyvízelvezető hálózatának és szennyvíztisztító telepének megépítését nettó 1 milliárd 378 millió 150 ezer forintért vállalta. A megállapodás része egy kétéves jótállás is.

A győztes ajánlattevővel 2013. október 8-án Nagybajom önkormányzata már meg is kötötte a vállalkozási szerződést, így az alapos előkészítő rész után hamarosan megindul az építkezési szakasz, amelynek eredményeként 2015-re a „gólyák városa” szennyvízkezelése teljesen megoldódik. Ezzel a település nemcsak a tiszta környezetének fenntartásában lép nagyot előre, hanem a kormányrendeletben szabályozott Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program előírásainak is teljes egészében meg fog felelni. Ez ugyanis – amelyben Nagybajomot önállóan is nevesítették – az Európai Unió és Magyarország közötti megállapodásnak megfelelően 2015. december 31-i határidőt ad meg a szennyvízelvezető és -tisztító rendszerek fejlesztésére.

Az EU Kohéziós Alapja és a Magyar Állam társfinanszírozásával, az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003 számú projektet Nagybajom Város Önkormányzata önállóan nyújtotta be, és 2013. február 21-én nyerte el hozzá a fejlesztés 85 százalékát biztosító nettó 1 milliárd 225 millió 577 ezer 911 forint vissza nem térítendő pályázati támogatást.

A beruházásról az önkormányzat lakossági fórumot is tart, melyen tájékoztat a projekt előrehaladásáról és a kivitelező kiválasztásáról, valamint a Szabadics Zrt. képviselői adnak információt az építkezés menetéről és válaszolnak a nagybajomiak kérdéseire.

A fórum helye és ideje:

Nagybajom, Pálóczi Horváth Ádám Művelődési Ház nagyterme

2013. október 25. 18 óra

A projektről bővebb információ a http://www.nagybajomszennyviz.hu/ honlapon olvasható

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A beruházás és előzményei