NAGYBAJOMfigyelő:
2012. január 3. Írta: Kiss Zoltán

A kezdetek
A rendszerváltás időszakában Nagybajomban hat politikai szervezet működött.
(Forrás: HELYI ÖNKOMÁNYZATI KÉPVISELŐVÁLASZTÁS jegyzőkönyvei 1990 szeptember 30.:


https://www.dropbox.com/s/6yksz007vecdii3/V%C3%A1laszt%C3%A1s_k%C3%A9pvisel%C5%91k_1990.doc?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9k91bjkoqinedrs/V%C3%A1laszt%C3%A1s_k%C3%A9pvisel%C5%91k2_1990https://www.nagybajom-figyelo.hu/kiss-csemete-nagybajom/.doc?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ba9urwezrbbldix/V%C3%A1laszt%C3%A1s_polg%C3%A1rmester_1990.doc?dl=0

A Gyermekekért Alapítványt az MDF Nagybajomi Szervezete kezdeményezte.
Ezzel kapcsolatban a Szervezet megbízott, hogy az Alapítvány létrehozásával kapcsolatos teendőket lássam el.
1991. augusztus 29-én Alapítványi Felhívás című körlevelében kezdeményeztük, az Alapítvány létrehozását, melyet a Szervezet minden tagja támogatott.
(Forrás:

https://www.dropbox.com/s/cg9hhvk38td8s0n/Alap%C3%ADtv%C3%A1nyi%20felh%C3%ADv%C3%A1s.doc?dl=0

Emlékeim szerint a nagybajomi szervezet tagjai: Balogh József, Deák Varga József, Gerse Imre, Gerse Imréné, Hujber Tamás, Király László, Kiss Zoltán, Kovácsné Horváth Mária, Nagy Zoltán, Nagypál Tiborné, Nemesné Leiti Magdolna, Nyíri Izabella, Vasvári Jánosné. Szinte minden ülésünkön jelen volt Nagy Zoltánné, aki később lépett tagjaink közé György Dávid Józseffel, Major Tiborral, Nemes Jakabbal együtt. Az alakulás után Nagypál Tiborné nem vett részt a szervezet munkájában, Nyíri Izabella elköltözött Nagybajomból.
A szervezetnek háromtagú vezetősége volt: Gerse Imréné, Kiss Zoltán és Nagy Zoltán.

Az Alapítvány létrehozásának ötletét az MDF Lakiteleki Szervezetének felhívása adta, melyben kérték, hogy anyagilag támogassuk a Lakitelek Alapítványt.
Az MDF szervezet működéséhez állami támogatást kapott, illetve tagjaitól tagsági díjat szedett. Takarékosan gazdálkodva így gyűlt össze az az összeg, melyet az alapítvány létrehozására felajánlott. Úgy gondolom, és akkor valamennyien úgy gondoltuk, hogy az általános iskolák fenntartásának feladata állami feladat, melyet a törvénykező azóta az önkormányzatok kötelező feladatává tett, de az ellátandó feladatokat az állam törvényi és rendeleti úton szabályozza. Végrehajtása az önkormányzatok törvényi kötelezettsége, a törvényszegés pedig jogkövetkezményekkel járhat. Úgy gondolom, és úgy gondoltuk, hogy mint eddig is, ezután is az állam garanciát vállal az általános iskolás korúak teljes körű oktatásáért és neveléséért, ezért  a Gyermekekéért Alapítványt  az alapítvány kezdeményezői nem szánták semmiféle „védőhálónak” senki számára, hanem csakis többletjuttatásnak, melyet a tehetség kap elismerésként, illetve tehetsége kibontakoztatása érdekében.

Az MDF Nagybajomi Szervezete felhívásához csatlakozott az
Álalános Iskola Nagybajom,
ÁFÉSZ Nagybajom,
Takarékszövetkezet Nagybajom,
Önkormányzat Képviselőtestülete Nagybajom és
Horváth Teréz Nagybajom.

AZ ÁFÉSZ ig. elnöke kikötötte, hogy csak akkor csatlakozik az alapítók közé, ha az alapító okirat tartalmazza a számítógépes ismeretek elsajátításához szükséges anyagi alapok bővítését is. Egyéb észrevétel nem érkezett.

Tibol László – az akkori igazgató – felkérte az iskola gazdasági vezetőjét és engem, hogy egyeztessünk az alapító okirat tartalmáról és megkérte a gazdasági vezetőt, hogy nézzen utána a törvényi feltételeknek és jegyeztesse be az alapítványt. Az egyeztetés során nekem csak az volt a feltételem, hogy az alapító okirat tartalmazza az Alapítványi Felhívásban foglaltakat.
A gazdasági vezető az alapítvány alakuló ülését 1992. január 7-re tűzte ki, ahol az alapítók elfogadták az Alapító okiratot:

https://www.dropbox.com/s/5psgjo49etnp1c7/Alap%C3%ADtv%C3%A1nyi%20alap%C3%ADt%C3%B3%20ok%C3%ADrat.doc?dl=0


Mivel az okirat egyes pontjaival nem értettem egyet, de az alapítással igen, az okiratot aláírtam és bejelentettem, hogy az alapítvány munkájában, sem mint az alapítók képviselője, sem mint kuratóriumi tag nem kívánok részt venni. Bejelentettem, hogy az MDF Nagybajomi Szervezetét Gerse Imréné képviseli. Kértem az alapítókat, hogy az alapítvány céljain az Alapítványi Felhívásban javasoltak szerint változtassanak.
Ezt a változtatást az Alapítók és a Kuratóriummal való egyetértésben a bíróságon bejegyeztették.
(Forrás:

https://www.dropbox.com/s/e5ydkcqpla5gq7w/Alap%C3%ADtv%C3%A1ny%202.Az%20okirat%20els%C5%91%20oldala.doc?dl=0

A köztudatban a Gyermekért Alapítvány létrehozása óta a nagybajomi tehetséges gyerekeket támogatja. Ennek a tudatnak az erősítésében az iskola eddigi minden igazgatója mindig mindent megtett.

Nagybajomban kevés olyan ember van, aki nem támogatta anyagilag az Alapítványt. Ha mással nem, adójának 1%-kával. Köszönet ezért a munkahelyi vezetőknek, akik felhívták erre a figyelmet, de elsősorban azoknak, akik segítették elkészíteni az adóbevallásokat.
Kérem tegyék meg ezt ezután is:
Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 19195513-1-14
Banksz.: 11743143-20000143

Kiss Zoltán
a Gyermekekért Alapítvány egyik kezdeményezője

A Gyermekekért Alapítvány jelenlegi kuratóriuma:
a kuratórium elnöke: Gerse Imréné nyugdíjas pedagógus,
tagjai:Zsoldos Márta Piroska a NÁMK igazgatója,
Kiss József az ÁFÉSZ Nagybajom ig. elnöke,
Nagy Zoltánné,
Szerencsés Istvánné.

Forrás: Gerse Imréné

Kapcsolódó anyag:
Nagybajomi alapítványok

Alapítványi Est 2012. január 27.

Kapcsolódó írások:

http://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/01/03/husz-eves-a-nagybajomi-gyermekekert-alapitvany/
Írta: Kiss Zoltán
http://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/02/02/husz-eves-a-nagybajomi-gyermekekert-alapitvany-2/
Írta: Gerse Imréné
http://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/02/02/10-ev-a-gyermekekert-alapitvany-kuratoriumaban/
Írta: Ifj. Dömötör Sándor
http://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/02/03/gyermekekert-alapitvany-2/
Írta: Törő Krisztina