NAGYBAJOMfigyelő:
2013. október 8.

Az 2012. évi CLXXXV. Hulladéktörvény 42§ (4) bekezdés értelmében a KVG Zrt az Önkormányzat szervezésébe és megbízásából

2013. október 10-én lomtalanítást végez

a lomokat 6 óráig helyezzék ki

A szolgáltató csak a törvényben meghatározott lomokat szállítja el.

A lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi. /43§ (2) bek./

Bővebben a szórólapon >>>

A HULLADÉKTÖRVÉNY>>>

Rezsicsökkentés

A háztartásokba megérkezett a KGV Zrt. harmadik negyedéves számlája, melynek tartalmazni kellett a rezsicsökkentést.
Mivel a lakosság nem ismeri a KGV Zrt. 2012-es második negyedéves számláját, nem tudja ellenőrizni a számla helyességét.
Visszafelé számolva megállapítható, hogy a szolgáltató és az önkormányzat 2013. évre olyan szerződést kötött, mely 81%-kal meghaladta az előző évit.
(Számítás a mellékletben: https://dl.dropboxusercontent.com/u/58416047/NAGYBAJOMfigyel%C5%91/Dokumentumok/2013/Hullad%C3%A9k%20rezsics%C3%B6kkent%C3%A9s.pdf
)

A 2013. január 1-vel bekövetkező áremelés mértékét az 2013 évi CLXXV hulladéktörvény 91§ szabályozta, mely nem egyértelműen 4,2%.
Lásd: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13108.pdf

Feltételezhető, hogy a szolgáltató a rezsicsökkentés szabályain megfelelően járt el az új díj megállapításakor.
Lásd:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos rezsicsökkentést az 2013. évi CXIV. törvény 16. § (2) bekezdése szabályozza: „A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.”

pZ