Nagybajom:
2009-01-28.  A bejegyzés időpontja  

MDF taggyűlés Nagybajom, 1990.
Elhangzott valamikor az országos és a helyhatósági választások között. (A pontos időpont nem ismert)Jelen vannak a nagybajomi MDF tagjai, valamint meghívottakként a még hatalmon lévő tanácstagok, valamint a község gazdasági egységeinek vezetői.
A beszédet elmondta Kiss Zoltán a helyi MDF vezetőségi tagja.

Tisztelt meghívottak, tagtársak!
Szeretettel köszöntöm Önöket, e rendhagyó taggyűlésünkön.

Két héttel ezelőtt, amikor taggyűlésünket bezártuk, szó sem volt arról, hogy erre meghívjuk a tanácstagokat, községünk gazdasági egységeinek vezetőit.
A vezetőségi megbeszélésünkön jutottunk erre az elhatározásra. Bizonyos információk jutottak el hozzánk, amelyek lényege az volt, hogy az MDF helyi csoportja, – már mint mi – olyan listát állított össze, ahol felsorolja, hogy kik azok a vezetők, akiket el kíván távolítani a vezetésből. Meg kívánom nyugtatni Önöket, hogy nincs ilyen lista. 

Amikor közülünk tizennégyen a két választás között megalakítottuk az MDF helyi csoportját, az az elv vezérelt, hogy a demokráciát nem felülről, hanem helyben kell megvalósítani.

Azt tapasztaltuk, hogy főleg a választásokat megelőző időszakban falunkban eluralkodott az a nézet, hogy ne politizáljunk. Ez addig fajult, hogy akkor is ferde szemmel néztek az emberre, amikor teljesen pártatlanul szerette volna tájékoztatni az ember a választópolgárokat az egyes jelöltek programjáról a teljes esélyegyenlőség jegyében.
Meggyőződésem, hogy ez is politika, amely azt sugallja, hogy felesleges politizálni, hiszen nélkülünk, a mi beleegyezésünk nélkül fognak ezután is dönteni.Tudjuk, hogy országos jelentőségű dolgokban nem a mi állásfoglalásunkat várják, de véleményünk, ha ez a többi alapszervezet véleményével megegyezik, befolyásolja még ezeket a döntéseket is.
És az, hogy hogyan alakul községünk sorsa, az elsősorban rajtunk múlik.

Ehhez szeretnénk megnyerni mindazokat, akiket érdekel a község sorsa, akik hajlandók elmondani véleményüket, meghallgatni másokét, és ezek figyelembevételével felelősségteljesen dönteni azokban a kérdésekben, amelyek a község sorsát befolyásolják.
Persze a döntés nem fej, vagy írás kérdése. A döntést elő kell készíteni. Vannak szakemberek, akik fel kell, hogy tárják a döntések irányait, elemezzék ezek hatásait. Ezek ismeretében kell dönteni. 

Nem készült el még a választási törvény, de biztosak vagyunk abban, hogy a képviselőtestület hatásköre, döntési és ellenőrzési joga nőni fog. Abban is, hogy a község önállósága nagyobb lesz. Különböző társulások alakulnak, a községnek gazdálkodnia kell, ha azt akarja, hogy fejlődjön, vagy egyáltalán megálljon a saját lábán.
Ehhez meg kell találni a megfelelő embereket.
Biztos, hogy Önök között is vannak ilyenek.

Az MDF helyi szervezete szeretne felkészülni erre, ezért valóban számba veszi mindazokat az embereket, akikre számíthat. Számba veszi, listát készít és majd felkeresi. Felkéri, hogy vállaljanak részt a község irányításából.
Az MDF azonban nem MSZMP. Nem garantálja, hogy akit ajánl, az be is kerül a vezetésbe, mert azt nem egy pártnak kell eldöntenie, hanem például a képviselőtestület esetén a választópolgároknak.
Biztos vagyok benne, hogy a többi párt is állít jelölteket.
Azzal, hogyha valakit felkérünk a tisztségvállalásra, úgy érzem megtiszteljük. Megtiszteltetésnek vesszük, ha a megbízatást vállalja.
Az viszont, hogy ki kerül erre a listára, az kimondottan az MDF belső ügye.
Ez a lista valóban készül. Engedtessék meg, ahhoz, hogy valaki felkerüljön erre a listára, őszintén elmondjunk róla mindent, ami a tisztségvállalással összefügg. 

Nem elég azonban a tisztségviselők kiválasztása. El kell készíteni az MDF helyi programját, amit az alapszervezet megvitat, elfogad, és megvalósításra javasol.
A program összeállításához három bizottságot alakítottunk.
Gazdasági, gazdálkodási ügyekkel foglalkozó bizottság. (Vezetője: Balogh József)
Művelődési ügyekkel foglalkozó bizottság. (Vezetője: Gelse Imréné)
Szociális és egészségügyi bizottság. (Vezetője: Nemesné Leiti Magdolna)
A bizottságok munkájába az MDF-felszimpatizáló szakembereket szeretnénk bevonni. 

Nem véletlen, hogy 1945 előtt voltak a községi képviselőtestületben un. virilis képviselőtestületi tagok, akik vagyonuk alapján kerültek e testületbe. Egy falu életében meghatározó erő a gazdasági hatalom. Ez így lesz a jövőben is, ezért fontosnak tartjuk az együttműködést a gazdasági egységekkel. Addig amíg a tulajdonviszonyok nem rendeződnek, a TSZ tulajdonát egyértelműen a közösség tulajdonának tekintjük. Más tulajdonformákon belül is köztulajdon, közösségi tulajdon …
Itt a kézirat megszakad. Az egész bekezdés betoldás, melynek utolsó mondatai fecnire kerültek, ami elkallódott.
Az utolsó bekezdés megmaradt, amely így szól:

Amikor Önöket összehívtuk, azt a képviselőtestületet hívtuk meg, akiket a nép megválasztott (most idézőjelbe tenném). Tudjuk, hogy ebben a testületben nagyon sok olyan ember van, akiknél jobbakat e tisztségre mi sem tudnánk javasolni. Tisztában vagyunk azzal, hogy azoknak, akik a faluért tenni akarnak egy része Önök közöt van.
Kérjük, hogy az új választásokig teljes felelőséggel vállalják választóik érdekeinek képviseletét!Kérjük, véleményüket, akár tanácsülésen, akár a VB-n bátran mondják el, és a szakemberek véleményét meghallgatva felelősséggel döntsenek!