Nagybajom Város Önkormányzat
Polgármesterétől
7561 Nagybajom, Fő u. 40.

M E G H Í V Ó

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzati Hivatal dísztermében

2014. október 27-én (hétfő) 19.00 órakor

alakuló ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

NAPIREND:

1./ A választási bizottság elnökének tájékoztatója a választásról.
Előadó: Nagybajomi helyi választási bizottság elnöke

2./ Képviselő-testületi tagok eskütétele.
Előadó: Nagybajomi helyi választási bizottság elnöke

3./ Polgármester eskütétele.
Előadó: Nagybajomi helyi választási bizottság elnöke

4./ A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester

5./ Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester

6. / A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester

7. / A bizottságok külső tagjainak eskütétele
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester

8./ Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester

9./ Az alpolgármester eskütétele.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester

10./Tájékoztatás a polgármester illetményéről.
Előadó: dr. Schütz Nikolett jegyző
11./ Polgármester költségtérítése.
Előadó: dr. Schütz Nikolett jegyző

12./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester

13. / Alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester

14./ A gazdasági program kidolgozására megbízás.
Előadó: Czeferner Józsefné polgármester

15./ Egyebek

Nagybajom, 2014. október 22.

Tisztelettel:

Czeferner Józsefné sk.
polgármester