NAGYBAJOMfigyelő:
2013. november 24.

Hétfőn – november 25-én – este 6 órakor kezdődő képviselőtestületi ülésen döntenek a képviselők és a polgármester az óvodavezető személyéről. Mivel az első, a nyáron kiírt pályázat eredménytelenül zárult, újat kellett kiírni. Az első pályáztatás azért volt eredménytelen, mert nem azt a szöveget írták ki, amit a testület megszavazott, amit a határozatban rögzítettek. Valaki, vagy valakik „belenyúltak”. A képviselő felvetése, amiben ezt szóvá tette, válasz nélkül maradt. Két pályázó van, ugyanazok, akik a nyáron is beadták pályázatukat: Tibol Gabriella és Törő Krisztina.

Tibol Gabriella 27 éve egyfolytában óvónőként dolgozik, 6 éve az óvoda vezetőjeként. Szakmai munkája ellen soha nem volt kifogás. Közreműködésével jött létre az óvoda alapítványa. Rendszeresen ö a főszervezője az óvoda jótékonysági előadásainak. Az elmúlt 2 évben a karácsonyi koncert egyik szervezője is Ő volt. Minden közösségi megmozduláson jelen van, aktívan részt vesz a település kulturális életében is.

A másik pályázó rendelkezik óvodapedagógusi diplomával, és közoktatási vezető szakvizsgával is, óvodapedagógusi gyakorlata kevés, mivel 14 éve tanítóként dolgozik, mint a pálmajori tagiskola vezetője.

Az óvodai szavazás eredménye a múlt héten:

  • A Szülői Munkaközösség egyhangúlag a jelenlegi vezetőt támogatta, ellenszavazat nem volt.
  • A nevelőtestületnél a 10 főből 6 fő szintén vele szeretne dolgozni, ez az arány kétharmad a jelenlegi vezető javára. Egy szavazat érvénytelen volt.
  • Az összdolgozói (alkalmazotti közösség) szavazatok megoszlása: 9 fő a jelenlegi vezetőt, Tibol Gabriellát, 6 fő a Törő Krisztinát, mint külső pályázót támogatta. Egy érvénytelen szavazat volt itt is.  Az arány itt is a kétharmadhoz közeli, mint a nevelőtestületnél.

Meg kell jegyezni még, hogy a nyári pályáztatásnál 71 szülő adta a nevét, aláírását szintén a jelenlegi vezető mellett.

Tehát: a többség a jelenlegi vezetővel akar dolgozni, a szülők is őt szeretnék továbbra is vezetőnek.

A 3 tagú képviselői bizottság véleményét még nem ismerhetjük, segítségképpen szakértői véleményt igénybe vehettek volna (pénzért…), s minden pályázó jelenlegi munkahelyének fenntartói véleményét is kérhették volna…

Szeretnénk még röviden felidézni a Tibol családnak a településért végzett tevékenységét, amely teljesen független a település mindenkori irányításától. Tibol László és felesége 40 évig itt tanított, nemzedékeket nevelt, Tibol László 8 évig igazgatóként. Ő az első választott testületben (1994 – 1998) képviselőként is dolgozott. Pap Jenő úgyszintén. Tibol Lászlóné 2 ciklusban (1998 – 2006) szintén tagja volt a képviselőtestületnek. 2011-ig a Nagybajomért Közalapítvány kuratóriumának tagja. Tibol Veronika 18 éve a nagybajomi iskola, illetve a speciális tagozat tanára. Pap Jenő nyugdíjba meneteléig szintén az iskolában tanított. 29 évig vezette a Nagybajomi Vegyeskart, amelyben a Tibol család minden tagja énekelt.

Tibol László a település díszpolgáraként felkerült a sétányon álló szoborra. Igaz, erről a tényről a család csak véletlenül értesült. A szobor avatására sem az özvegyet, sem a leányait nem hívták meg. Ez nem lehet pályázati elbírálási szempont. 

A „normális” demokráciában pedig a többség véleményét nem szabadna figyelmen kívül hagyni. A választók vannak a választottakért, vagy a választottak a választókért?

A választott tisztségviselőknek érzelmi vagy értelmi alapon kell-e dönteniük, szubjektíven vagy objektíven?! A hatalommal élni kell, nem visszaélni.

Felelősségteljes, REÁLIS döntést várunk, hogy az óvodának ne kelljen az „iskolásódás” útjára lépnie, ahol a gyermekek érdeke sokadrangú kérdéssé válhat.

Nagybajom, 2013. november

                                                    71 szülői támogató és családjaik, akik egyben

                                                                                    VÁLASZTÓK is!