NAGYBAJOMfigyelő:
2009. augusztus 19.

A Polgárőr Egyesület 2004 óta működik, Nagybajomi Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület néven. Megalakulásának indoka, hogy megszületett az igény a lakosság egy csoportjában a közrend, a magán- és köztulajdon, a környezet- és ifjúság védelem és a bűnmegelőzés iránt. Megjegyezném, hogy mint Polgárőr Egyesület, csak is meghatározott szabályok és törvények szerint működhetünk. Alapszabályunk szerint az alábbiak vonatkoznak ránk: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv valamint a Polgárőrségről szóló 2006. évi LII. Tv.
A kezdeti elindulásunk az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatása valamint a tagok lelkesedése indította el. A Megyei Polgárőr Szövetség illetve a helyi Rendőrőrs korábbi vezetése szerint az akkori egyesület a munkáját eredményesen végezte. Azonban, ez a jól működő szerveződés megingott munkájában a 2008-as évben. Ennek többen ismerhetik vagy vélhetik okait, de úgy gondolom, az a múltunk, és most a jelenünkben kell dolgoznunk a jövőnkért.
Azonban a kezdeti igények újjá éledtek és rá kellett jönnünk, hogy a Polgárőr Egyesületnek van létjogosultsága.
Munkánkat, mint civil szervezet, önkéntes alapon végezzük, a település lakossága érdekében. A gazdasági helyzetre hivatkozva forrásaink szegényesek így munkánk egyre nehezebb (önköltségen tankoljuk az éppen szolgálatban lévő autót, ami magán tulajdon és ami után nem az egyesület, hanem a tulajdonos fizeti az adót, a biztosítást és amit a tulajdonos szervizel, nincs az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ruházatunk illetve eszközünk, és az egyesületet érintő kiadásokat is magunk fizetjük)
Szeretném, ha mindenki látná, hogy MI, az egyesület tagjai családunktól elvont szabadidőnkben, saját költségen, lelkesen dolgozunk a településért. Önökért/Értetek! Amennyiben bárkinek kétsége van afelől, hogy van e létjogosultsága az egyesületnek, szívesen meghallgatom észrevételeit és kritikáit, hiszen ebből építkezünk. Nekünk is vannak gyengeségeink, amiket szeretnénk kinőni és munkánkat hatékonyabbá tenni.
Valamint, amennyiben igény van rá, szívesen vállaljuk, hogy nem egyesületi tagok is egyszeri alkalommal részt vegyenek egy 4 órás szolgálatban, hogy lássák, mennyire összetett a munkánk.
Arra kérek minden nagybajomi Polgárt, hogy segítsék munkánkat. Figyeljünk magunk és egymásra, hogy Nagybajom egy tiszta, biztonságos és élhető település legyen.

Szívesen fogadjuk a felajánlásokat, de még szívesebben a bíztató szót. És aki érez magában erőt arra, hogy egyenruhás polgárőr legyen, jelentkezhet a Polgárőrség bármely tagjánál.

Köszönöm az összes POLGÁRŐR eddigi munkáját, és sok sikert kívánok a jövőbeli munkához!

Takács Nikoletta
elnök

Először megjelent Nagybajom honlapjának Fórum-án 2009. júl. 29.-én.