Nagybajom:
2007-12-23.

Mindig örömmel tölt el az, ha a sajtóban, interneten nagybajomiak eredményeivel találkozom. Ezek közül a későbbiek során néhányat közre adok ebben a sorozatban.
Biztosan
van még sok jeles ember az országban, aki gyermekkora révén, vagy egyéb módon kötődik Nagybajomhoz.(pZ)

Sáringer Gyula akadémikus

Nagybajom díszpolgára
Az MTA tagjai: http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ringer_Gyula
http://www.mta.hu/index.php?id=421&TID=659

Agrárolda.hu:
Keszthely, 2005. október
Sáringer Gyula
az MTA rendes tagja
Növényvédelem 41 (12), 2005
Huszonhat esztendő a Növényvédelmi Kutató Intézet Állattani Osztályán
http://www.agraroldal.hu/26-esztendo-a-novenyvedelmi-kutato-intezet-allattani_cikk.html

Hévíz, Keszthely és Vidéke:
2005. március 24.
dr. Sáringer Gyula kitüntetése
http://www.zalamedia.hu/khely/050324/index.html

DrMózsa Szabolcs kutatóorvos

MaRa:
dr. Lombay Béla – 2001
(MaRa. 75. évf. 3. sz.)
Mózsa Szabolcs
a „háttérsugárzó” ember

…A három nyelven beszélő és író Mózsa Szabolcs tudományos tevékenységét több mint 200 előadás, 33 dolgozat, könyv, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek jelzik, és ezek mellett számos rádió-, tévériport, több mint 40 újságcikk, internetközlés foglalkozik munkásságával…
http://www.socrad.hu/upload/radiologia/document/mozsa.htm

Lakatos Pál honlapja:

Lakatos Pál:Tengiz miatt nem lázadozik a lelkiismeretük
Senki, értik, senki nem lát összefüggést a tengizi körülmények és a magyar szakemberek megbetegedései között.
Most azonban, hogy leírom a mondatot, tudatosul bennem, hogy azért volt kivétel. Dr. Mózsa Szabolcs tudományos főmunkatárs, az orvostudományok kandidátusa például, aki 1990. május 5-én keltezett, 27 oldalas tanulmányában elemzi az összefüggéseket. …

http://www.lakatospal.hu/index.php?page=kategorizalt&kat_id=4&id=1585&lakatos-paltengiz-miatt-nem-lazadozik-a-lelkiismeretuk