Nagybajom:
2008-11-04.

Képviselő-testületi tisztújítás Nagybajomban
A nagybajomi képviselőtestület mandátuma idén ősszel járt le. A hívek 37 személyt ajánlottak az új testületbe. A legtöbb ajánlást kapott egyháztagok közül 18 név került fel a szavazólistára, akik előzetes megkérdezésükkor elfogadták a képviselőtestületi tagságot, ha megválasztják őket. Szavazni október 12–19–ig lehetett.
A szavazólapok átvizsgálásakor összesen 130 db szavazatot talált a független szavazatszámláló bizottság, ebből érvényes volt 129 db, érvénytelen pedig 1, ennek oka pedig: 11 bejelölt név szerepelt a listán.
Az új testület 15 főből áll. Hivatalból tagja a mindenkori hitoktató és a kántor. Jelenleg Vörös Joós Anasztázia mindkét tisztséget betölti. A plébános által delegált további 4 tag: Farkasné Zsobrák Ilona, Horváth Józsefné (Vizes Annus néni), Kovácsné Horváth Mária és Takács Orsolya. A hívek szavazatai alapján a következő 10 fő került még be a testületbe: Gál Józsefné, Horváth Csaba, Horváth József, Hőgye Emőke, Kuckó Lilla, Lukáts Istvánné, Miklai Lászlóné, Szabó Imre, Takács Zoltán és Vida Imre.
Az új képviselőtestület november 9–én, vasárnap a reggeli 9 órai szentmisén teszi le ünnepélyesen esküjét. A szentmisét Kiss Iván c. prépost, marcali esperes–plébános atya tartja. Majd hamarosan megtartják első alakuló gyűlésüket, ahol megválasztják titkos szavazással az elnököt, illetve a különböző csoportok (ima–, műszaki–, templomgondozói–ünnepkör–előkészítői–, ökumenikus–, gazdasági csoport) vezetőit.
Megjelent a Credo 2008. novemberi számában