NAGYBAJOMfigyelő:
2012. szeptember 23. Fissítve: 2012. december 20.

2012
December
26.
2013

Január

2.
minden héten szerdán

A szerződéskötés helye, ideje Az egyénileg megkötött szerződés szerint
A SZERZŐDÉSKÖTÉS HELYE ÉS IDEJE:
KLIKK A KÉPRE

2012.12.11.
Az új 2013-tól hatályba lépő hulladékgazdálkodási törvényt itt tekintheti meg.

Az új törvény másolható változata.

Részlet a törvényből (figyelem: a törvény csak egészében és a végrehajtási utasításokkal, rendeletekkel együtt értelmezhető!!!)

19. Az ingatlantulajdonosra vonatkozó szabályok

38. §
(1) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
(2) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.
(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felhívására a személyes adatai közül a családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.

39. §
(1) Az ingatlantulajdonos az érintett ingatlan területén képzõdõ települési hulladékot gyûjti, és azt – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a közszolgáltatónak rendszeres idõközönként átadja.
(2) A természetes személy ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képezõ elkülönítetten gyûjtött hulladékotkormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a fõvárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint, hulladékgyûjtõ pontra, hulladékgyûjtõ udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelõ létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, illetve gyûjtõedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlantulajdonos csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képezõ elkülönítetten gyûjtött hulladék kezelésérõl a 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.
(4) Ha az ingatlantulajdonos a biohulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a biohulladékot elkülönítetten gyûjti, és a közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a biohulladék komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen.
(5) Önkormányzati rendelet az ingatlantulajdonost kötelezheti a települési hulladék meghatározott anyagfajta – így különösen a papír, fém, mûanyag, építési-bontási, illetve üveg – vagy hulladéktípusok szerinti elkülönített gyûjtésére.
40. §
(1) A gyûjtõedénybe helyezett települési hulladék – a 43. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel – a hulladéktermelõ tulajdonát képezi addig, amíg az a közszolgáltató birtokába kerül.
(2) Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhetõ el, illetve adható át a közszolgáltatónak.
(3) Házhoz menõ jellegû lomtalanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszolgáltatást az ingatlantulajdonos csak a közszolgáltató által elõre egyeztetett idõpontban veheti igénybe, és ilyen esetben a nagydarabos hulladékot közterületen nem helyezheti el.

NAGYBAJOMfigyelő
2012. szeptember 23.

A 2012- es év hátralevő részében a következő napokon szállítják a városból a kommunális hulladékot (szemetet):
Október

3.,

17.,
31.

November
14.,
28.

December
12.,
26.

Forrás: a Polgármester 2012.09.21-én kelt szórólapja.

2013. január 1-én hatályba lépő hulladéktörvényt az országgyűlés még nem fogadta el.
A törvénytervezet letölthető a kormányportálról.
pZ

2012.10.08. Az Országgyűlés elfogadta az új hulladéktörvényt.