A SOMOGYI HÍRLAP
 2007. SZEPTEMBER 6., CSÜTÖRTÖK-i számának4. oldalán

„Tízezer forintosra is dedikált”
címmel cikket olvashatnak JÁGER KINGÁRÓL
és
„A pálmajori pedagógus” címmel  TÖRŐ KRISZINÁ-ról.
Az 5. oldalon figyelmükbe ajánlom a „Nincs kiváló intézmény Somogyban?” című cikket ÉRFALVINÉ LUDVIG BORBÁLA tollából.