NAGYBAJOMfigyelő:
2014. január 13.

2013-as év folyamán az Aquila Párt nevében már felvettük Önökkel a kapcsolatot, elküldve ismertetőnket rendhagyó gondolkodásmódunkról, megalakulásunkról, célkitűzéseinkről.

Engedjék meg, hogy azzal a hírrel keressem most Önöket, hogy az AQUILA Párt Somogy megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületi (Marcali és körzete) képviselőjelöltje:

Dr. Palócz Mihályné (Nürnberger Csilla) Bemutatkozása innen elérhető>>>

Dr. Palócz Mihályné
(Nürnberger Csilla)
Bemutatkozása
innen elérhető>>>

Marton Janka

Bemutatkozik az AQUILA Párt (AQP)

            Korábban AQUILA Egyesületként – 13 évig működött – több száz szegény fiatalt tanítottak teljesen ingyen különböző tantárgyakra. Haldoklókat, elfekvő betegeket részesítettek lelki segítségben, és ma is – engedéllyel – a Szent Imre Kórházban végzik ezt a nehéz, de szép munkát. Lelki segítséget is adnak (ma is) a hozzájuk fordulóknak, és nevelik a fiatalságot a magas szinten megélt emberi életre. Az elmúlt években hozott egyesületi törvények miatt nagyobb horizontot választva humánus, Istenhez hű cselekedeteikhez, párttá alakultak. Az AQP tagok 15 éve templomban tett fogadalommal, szigorúbb életre elkötelezett, katolikus keresztények, mondhatjuk, világi szerzetesek, viszont pártjuk nem az Egyház akaratából működtetett szervezet.

A párttá alakulás oka: Elmondásuk szerint az AQUILA Párt (AQP) nem a hatalom megragadása miatt jött létre, hanem az Ország erkölcsi, humánus, gazdasági felemelését, a szegénység felszámolását szeretné elérni, amelyre egy kidolgozott, konkrét megoldásokat tartalmazó, 70 oldalas programja van, és amely 2012 nov. óta a párt honlapján olvasható: www.aquilapart.hu

Eddigi tapasztalataik: Az AQP közel egy éves működése során sok új, sokszor meglepő tapasztalattal gyarapodott. Ilyenek: a nép mély szkepticizmusa a politika irányában, senkire sem akarnak szavazni, mert egyik sem jó, eddig mindenkiben csalódtak. Érezhető a politikusok abszolút negatív megítélése (nehezen hisznek valakinek), s ha el is hiszik, hogy az AQP más, akkor kiábrándultan hozzáteszik, majd ők is olyan korruptak lesznek, mint a többi. Az AQP szerint már sok embert, riportert meg tudott győzni az igazáról, és szinte mindegyik azzal fejezte be a vele való beszélgetést, hogy ez az AQP valóban más, mint a többi párt, nehéz lesz a célját elérni, viszont új, és tetszik nekik.

Működési módszerük, jellemzésük: az AQP jelenleg a taggyűjtés helyett – új tagokat ettől függetlenül várják – szavazókat keresnek, majd utána meggyőződéses, elkötelezett tagokat is remélnek. Ez is másként is működik náluk. Ők nem akarnak szalmaláng lelkű, alkalmilag toborzott emberekből építkezni, komolyak, erkölcsösek, meggondoltak kellenek, mint ők maguk is.

Pártként szegények, és saját erejükből nem is lesz óriásplakátjuk stb. Szembesítették az aggódókat, a kritizálóikat azzal, hogy ez a szegénység nem feltétlenül hátrány, főleg, ha valaki racionálisan, másként gondolkodik, az könnyen megértheti. (Mind önkéntesként dolgoznak, költségeiket is maguk fizetik.) Elmondták: a pénz most arra is jó a pártoknak, hogy emocionálisan belehajszoljanak egy csomó embert olyan hisztériába, amely majd a megválasztásukat éri el. Nekik ez komolytalan és erkölcstelen dolog lenne.

A „szegénységük” fontos jelzés arra, hogy senki sem korrumpálhatja őket, és ez így is marad. Így minden megbízást az kapna, aki jobban és a legolcsóbban adná a szolgáltatását. Meglátásuk szerint a gazdag politikai pártok pénzéből nem kap az ország egy fillért sem, ez csak a hatalom megvásárlásnak az eszköze. Olyan eszköz ez a gazdag pártok kezében, amely sokszor a tehetségteleneket, de sokszor a leggátlástalanabbakat juttatja hatalomra, és ebből a pénzből nem hozzáértő szakemberek felkeresésére, alkalmazására költenek – akik lényeges és javító változást nem hoznak –, így az ország évekig csak szenved. Az a pénz, amely felett ezek a pártok rendelkezhetnek, az a nép által megszerzett, egyéb megbízások nyomán a beszedett adók stb. feletti uralom, és ezt a pénzt az AQP szerint nem megfelelő módon osztják el. Így gondolkozni kellene, nem veszíthet – csak nyerhet – a választópolgár egy szegény, de tisztességes párttal, sőt ez a biztosíték arra, hogy egyik gazdag vagy külföldi rétegnek sem kedvez, és csakis a nép érdekeit nézi. Ilyen az AQUILA Párt.

Úgy gondolják, ha az ország választó polgára gondolkodik, és nem emocionálisan, hirtelen jött felbuzdulásból szavaz, amit a megelőző napok bulizásai, felelőtlen ígérgetések, táncolgatások stb. miatt tenne meg, akkor ebben az országban egy új, igazságos,  szegényeket segítő világ kezdődhetne.

Az AQP céljai közt szerepel: (bővebben minden megtalálható a www.aqp.hu honlapon.) A hosszútávon stabil, kiszámítható adórendszer, melyet a többkulcsos adó visszavezetésével 5-15-32 % (±15%) körüli mértékben tervezik. Ha munkahelyet teremt az adózó – akár magánszemélyként is, pl. bejelenti a kertészét stb. –, akkor a felső adósáv a létrehozott munkahelyek számának és tartósságának függvényében akár 22-25%-ig is mérséklődhetne). Céljuk, hogy a többség ellenében egyesek zsebében, ne halmozódhasson fel túl sok profit. Fontos a bevételek és kiadások igazságos, humánus meghatározása/elosztása, viszont a jogok és kötelességek betartatása is lényeges szempont az AQP tervei között.

Ők a szegények pártja, értük vannak, ma kb. a lakosság fele időnként éhezik, vagy nélkülöz, és emberként is magalázottnak érzi magát. Céljaik szerint egyre több munkahelyet hoznának létre, mely évek alatt lehetővé tenné a munkához való jog visszatételét a törvények közé! Így nem lenne éhezés, és nem lennének megnyomorodott lelkű emberek sem. Nem lenne 10-12 órás munkaidő – ami ma gyakorlatilag sok helyen van –, hanem valósan 8 óra lenne (így vállalhatnának több gyereket is, mert maguk nevelhetnék, és tudná a lakosság, hogy el is tudja tartani őket).  

Céljuk az ország vonzóvá tétele, hogy innen ne ki, hanem ide bevándorolni akarjanak értelmes, jók képzett szakemberek és beruházók is.

Mindez az AQUILA Párt szerint nem ideologikus megközelítés (még ha elsőre annak is tűnne), ez humánus, valós (nem bigott) keresztényi gondolkodás, a józanész gondolatmenete, ahol minden embernek egyenlő esélyt kell adni (senki sem lehet hátrányban amiatt a körülmény miatt, hogy hova és kinek született), és különbséget csak a saját akarata, vagy nem akarása (lustasága) hozhat létre. Az AQP mindenkinek egyenlő lehetőséget akar adni.

Kapcsolat:
Varga Péterné
AQP elnöke
http://www.aquilapart.hu/?page_id=218