NAGYBAJOMfigyelő:
2014. május 26.

A társulat éves közgyűlését a hirdetettnél fél órával később kezdték, mert nem volt határozatképes.

Tájékoztatás a „Nagybajom Város Szennyvíz csatornázása és tisztítása” című pályázatról.
Előadó: Czeferner Józsefné elnök
Nagybajom 23 utcájának nagy részében a telkekre épített bekötési pontok elkészültek. A belvíz miatt a vártnál több probléma adódott. Nagybajom mélyebben fekvő részein állandóan szivattyúzni kell. Sok helyen találnak az építők világháborús robbanó eszközöket.
A társulatnak hiteltartozása nincs.
A beruházást októberi végi átadása előreláthatóan legalább egy hónappal csúszik.
A beszámolót a jelenlevők elfogadták.

Beszámoló a társulat 2013. évi működéséről.
Előadó: Kiss József az ellenőrző bizottság elnöke
Az ellenőrző bizottság a 2013-as zárszámadást és mérleget a kiegészítőmellékletekkel az irányadó számok ismertetése után elfogadásra javasolja.
A közgyűlés elfogadta.

A Társulás 2014. évi gazdasági tervének elfogadása.
Előadó: Czeferner Józsefné elnök
Az ingatlantulajdonosok általában a megállapított befizetéseket rendszeresen fizetik. Elmaradók vannak, akiket rendszeresen felszólítanak. Július 30-ig ismételten egyenlegközlőket küldenek minden háztartásba, ezt követően a félreértéseket tisztázzák. A hátralékokat közadó módjára beszedik. A könyvelési díjon, a pénzintézeti kiadásokon kívül alig van kifizetés. A 2014-re tervezett befizetések várhatóan biztosítottak az irányadó számok ismertetése után a gazdasági tervet a közgyűlés elfogadja.

Egyebek.
Pólya Gábor a Szabadics Zrt. építésvezetőjének beszámolója a beruházás állásáról.
Két dolog hátráltatja a beruházást:

1. A szennyvíztisztító telep helye nincs az önkormányzat tulajdonában, hiányzik a földhivatali végzés. A bürokrácia hátráltatja kiadását. Az ebből adódó késés várhatóan egy hónap. A kivitelező rendelkezik az építéshez szükséges eszközökkel.

2. A 61- es főutat érintő beruházás engedélyeit a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő és Magyar Közút Zrt visszavonta. Nem engedélyezi egyes helyeken az eredeti tervekben szereplő gerincvezeték mélységet. Ennek következtében egyes Fő utcai telkekről a szennyvizet csak nyomás alatt lehet a gerincvezetékbe juttatni. Egyeztetésre a jövő héten Budapesten kerül sor. A változás a működtetés költségeit nem változtatja. Az áram költségekkel az üzemeltető az érintett ingatlanok tulajdonosait kompenzálja.

Rövidesen kezdődik a Kossuth L. u Zrinyi u. Kunmajor u. csatornázása. Az építkezés alatt a gépjárműforgalmat, autóbusz forgalmat biztosítják. A menetidő növekedésével kell számolni.
A Szabadics Zrt. dolgozói számára nem engedélyezi a házakból kijövő szennyvíz rákötését a bekötési pontra. Tudomása van arról, hogy egyes vállalkozók a települése szórólapoznak, személyes ajánlatot tesznek, hogy vállalják ezt a munkát. (olyan is van, hogy előre pénzt kérnek). Felhívja a figyelmet az átverés lehetőségére.

A polgármester asszony ennek a munkának elvégeztetését korainak tartja. Mire a bekötésre kerül a sor egyes vállalkozók eltűnhetnek, a rendszer nem működik, a szolgáltató (KAVIZ) nem veszi át a munkát. Felhívja a figyelmet, hogy a bekötés engedélyezéséért a szolgáltatónak fizetni kell.

Hozzászólások következnek, melynek során a polgármester megígéri, hogy megbízható vállalkozókat ajánl a bekötésekhez.

Figyelem: a cikk nem jegyzőkönyv. A gyűlés után emlékezetből készült. Tudatosan nem tartalmaz pénzösszegeket. Írásakor nem törekedtem szószerűségre. Azokat szeretném tájékoztatni, akik nem tudtak jelen lenni, Nem tudják nézni a Bajom TV adásait.
A Bajom Tv a közgyűlést először várhatóan május 27-én sugározza.

Kiss Zolán